Loading...
Дъски2019-03-24T17:29:26+00:00

Предлагаме следните видове дъски със следните размери:

                 КОФРАЖНИ ДЪСКИ – от иглолистна и широколистна дървесина

Дължина

Ширина

Дебелина
от 2  до 6 метра
свободна и на фиксиран размер
от 2,5см

                                                  ЧЕЛНИ ДЪСКИ

Дължина

Ширина

Дебелина
от 300  ; 400 см.
16 ;  18;  20см.
2,5см.